Betning av utsäde är det enda sättet att bekämpa utsädesburna växtsjukdomar

Spannmål odlas för många olika användningsområden, till exempel foder- livsmedel- och maltspannmål. I all spannmålsodling är hörnstenarna för en skörd utsädets höga kvalitet och rätt utförd betning, med vilken man bekämpar växtsjukdomar som sprids bland säd. Både certifierade sädesarter och gårdens egna säd betas innan såning, och gällande gårdens egna säden är det speciellt viktigt att lyckas med betningen.

En allmän missuppfattning är att de sjukdomar man bekämpar vid betning skulle ännu vara möjliga att bekämpa vid en växtskyddsbesprutning, men i själva verkligheten biter inte besprutning på sjukdomar som sprids bland säd, så det går inte att skydda sig mot dem efter såningsfasen. Betning är en sorts försäkring, som det lönar sig att investera i: enligt undersökningar får man mångfaldigt tillbaka de investerade eurona i betning.

Mera sprutt med spårämnen

I samband med betningen kan man förbättra startförutsättningarna för sädesodlingen genom att använda spårämnesmedel, som innehåller växtens nödvändiga spårämnen, såsom mangan. Då pratar man om spårämnesbetning, som är en ökande trend att odla säde även i Finland. På inhemska gårdar där man gjort tester visar att spårämnesbetning är lönsamt även här: till exempel manganbetning kan generera en betydande större skörd, då man redan vid betningsfasen förhindrar eventuell spårämnesbrist.

Så här lyckas du med betningen

För att få ett gott betningsresultat är det viktigt att sortera och rengöra säden noggrant innan betning. På så vis kan betningsmedlets effekt utnyttjas ordentligt, eftersom orenligheter och skräp kan försvaga betningseffekten betydligt. Det är även väsentligt med en jämn dosering: betningsmedlet måste träffa direkt i varje korn. Betningsmedlet kan blandas i kornen till exempel med en skruv, med vilken man säkerställer en jämn spridning av medlet.

Ofta rekommenderar man också, att betningen utförs på förhand och betningsmedlet lämnas att sugas in i säden för en stund innan såning. Då betningen är välgjord, får man större spannmålsskörd och den är av bättre kvalitet, vilket syns även som en fetare plånbok hos odlaren.

Meidän tehtävänämme on auttaa sinua onnistumaan siemenviljan käsittelyssä. Helppokäyttöisen, tarkan ja toimintavarman nestepeittauslaitteemme avulla saavutat tasaisen peittaustuloksen, jonka ansiosta saat siemenistäsi paremman sadon.