Betning av utsäde är det enda sättet att bekämpa utsädesburna växtsjukdomar

nestepeittaus

Spannmål odlas för många olika ändamål, till exempel för användning som foder, livsmedel och malt. Högklassigt utsäde och korrekt utförd betning för skydd mot fröspridda sjukdomar är emellertid grunden till en skörd av god kvalitet. Både certifierade sädesslag och gårdens eget utsäde (s.k. tos-utsäde) ska betas innan sådd. I fråga om eget utsäde är det särskilt viktigt att betningen lyckas.

En vanlig missuppfattning är att de sjukdomar som bekämpas genom betning även kan bekämpas genom besprutning med växtskyddsmedel i ett senare skede, men faktum är att besprutning inte biter på utsädesburna sjukdomar. Därför går det inte längre att skydda grödan mot dem efter sådd. Betning är en sorts försäkring som det lönar sig att investera i – enligt undersökningar återbetalar sig investeringen i betning mångdubbelt.

Mera kraft med spårämnen

I samband med betning kan man använda betningsmedel med tillsats av spårämnen för att förbättra sädens förutsättningarna att ska ta sig. Medlet innehåller de spårämnen som är en gröda behöver, exempelvis mangan. Då pratar man om spårämnesbetning, som även i Finland är en växande trend när det kommer till behandling av utsäde. Försök som gjorts på inhemska gårdar visar att betning med spårämnen är lönsamt också här. Till exempel kan manganbetning generera en avsevärt större skörd, i och med att man redan i betningsskedet förebygger eventuell spårämnesbrist.

Så här lyckas du med betningen

För att uppnå ett gott resultat är det viktigt att sortera och rengöra säden noggrant innan betningen. På så vis kan betningsmedlets effekt utnyttjas ordentligt, eftersom orenheter och skräp kan försämra betningseffekten avsevärt. Det är även viktigt med jämn spridning – betningsmedlet måste fås i kontakt med varje korn. Betningsmedlet kan till exempel spridas bland kornen med en skruv, som säkerställer jämn spridning av medlet.

Ofta rekommenderar man också att betningen görs på förhand och att betningsmedlet under en stund får absorberas av säden innan sådd. Om betningen utförts väl uppnår man en spannmålsskörd som är större och av bättre kvalitet – vilket även kan visa sig i odlarens plånbok.

Vår uppgift är att hjälpa dig lyckas med behandlingen av utsädet. Med vår lättanvända, noggranna och driftsäkra vätskebetningsaggregat uppnår du ett bättre betningsresultat och utsädet ger dig en bättre skörd.