Tips för konservering av färskt spannmål

Kornskörden pågår nu i hela Finland och höstens spannmål har redan skördats i vissa delar av landet. Särskilt skördesäsongen för vårsäd blir dock lång i år, eftersom den regniga julimånaden…

Fortsätt läsa Tips för konservering av färskt spannmål

Lyckas med dosering av AIV-produkter

Vid ensilering av foder är rätt ensileringsmedel och en fungerande doseringsmetod det som garanterar ett högklassigt resultat. För att man ska uppnå maximal nytta med AIV-ensileringsmedlen, måste även doseringssystemet vara…

Fortsätt läsa Lyckas med dosering av AIV-produkter

Välj syrapump alltefter behov

Vi har två olika sorts syrapumpar i vårt utbud: membranpumpar och fatpumpar. Fördelen med en membranpump jämfört med fatpump är att vätskenivån i behållaren inte påverkar pumpens effekt. Å andra…

Fortsätt läsa Välj syrapump alltefter behov

Nycklarna till en framgångsrik foderkonservering

Tillverkningen av vallfoder är en långsiktig process. I det skede då fodret skördas och lagras har mycket arbete redan gjorts och tid och pengar investerats för en lyckad skörd. För…

Fortsätt läsa Nycklarna till en framgångsrik foderkonservering

Startgödsling hjälper potatisskörden att få fart

Extragödslingen av potatis påbörjas med gödsling vid sättningen. De näringsämnen som grödan behöver doseras precis intill knölarna som startgödsling, så att det kan tas upp den så snabbt som möjligt…

Fortsätt läsa Startgödsling hjälper potatisskörden att få fart