• Vätskebetning

    Vätskebetning (4)

    Högklassigt utsäde och korrekt utförd betning för skydd mot fröspridda sjukdomar är grunden till en spannmålsskörd av god kvalitet. Med vår lättanvända, noggranna och driftsäkra vätskebetningsaggregat uppnår du ett bättre betningsresultat och utsädet ger dig en bättre skörd.
  • Flytgödsling

    Flytgödsling (12)

    Extragödslingen av potatis påbörjas med gödsling vid sättningen. Happowas utrustning passar olika typer av sättare och kan även användas för betning av potatisen i samband med sättning och sortering. Med betning av potatisen bekämpar man till exempel skördeskador som orsakas av filtsjuka/lackskorv på potatis.