Dataskyddsförklaring

1. Registeransvarig

Happowa Oy
Kontaktuppgifter:
Kankaantie 563
62150 Rintakangas

Kontaktinformation för ärenden som rör register:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Puh: +358400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

Kontaktuppgifter för eventuellt dataskyddsombud:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Puh: +358400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

2. De registrerade

Kunder och potentiella kunder.

3. Syftet med användningen av personuppgifter

Skäl för att hålla registret: Personuppgifter behandlas på grundval av ett registrerat kundförhållande. Syfte med behandlingen av personuppgifter och registret: Personlig information behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande: Hantera kundrelationen och tillhandahålla information om våra tjänster.

4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:
Kontaktuppgifter
• Namn
• Adress
• E-post
• Telefonnummer

Kunduppgifter
• Information om köpta produkter/tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och önskemål gällande dem ska lämnas till

Den registrerade har följande rättigheter, och önskemål gällande dem ska lämnas till:

Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Puh: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat.

Rätt till korrigering av informationen

Den registrerade kan begära korrigering av felaktig eller bristfällig information om hen.

Rätt att invända

Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om hen anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om det inte är nödvändigt att behandla uppgifterna. Vi behandlar raderingssbegäran, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller anger en giltig anledning till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera den begärda informationen. Registreraren är skyldig att förvara bokföringsmaterialet i enlighet med den period (tio år) som anges i redovisningslagen (kapitel 2, § 10). Därför kan bokföringsmaterial inte tas bort innan tidsfristen löpt.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter rörande den registrerade endast baseras på samtycke och inte till exempel på grund av kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsombudet

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet avgörs.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om hen anser att vi bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Korrekta informationskällor

Kundinformation erhålls korrekt: från kunden själv när kundrelationen upprättas.

7. Korrekt utlämnande av uppgifter

Informationen avslöjas i regel inte för marknadsföringsändamål utanför Happowa Oy.

8. Behandlingstid

I allmänhet behandlas personuppgifter så länge kundrelationen varar.

9. Handläggare av personuppgifter

Den registeransvarige och hens personal behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till tredje part, i vilket fall vi genom avtalsgarantier garanterar att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och annars också på ett lämpligt sätt.

10. Dataöverföring utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatisk beslutsfattande eller profilering.

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss att göra bättre marknadsföring. Cookies är små bitar av information som vi samlar in när du surfar på vår webbplats. Cookies innehåller aldrig känslig personlig information utan information om din webbläsares historik. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du också att vi använder cookies på webbplatsen. Om du vill kan du blockera användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Om du blockerar användningen av cookies i din webbläsare kommer din enhet inte att spåras när du besöker webbplatsen. Observera dock att blockering av användning av kakor också kan hindra dig från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Vi använder Google Analytics- och Google Ads -remarketingcookies och Meta-pixeln på webbplatsen. Genom att acceptera användningen av cookies accepterar du att dessa företag kan behandla din information på ett GDPR-kompatibelt sätt. Läs mer:

Google Analytics:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Google Ads:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

Meta (Facebook):

https://fi-fi.facebook.com/privacy/policy