Dataskyddsförklaring

1. Personuppgiftsbeskrivning

Happowa Oy
Kontaktuppgifter:
Kankaantie 563
62150 Rintakangas

Kontaktinformation för registerärenden:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Tfn: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

Kontaktuppgifter för ett eventuellt dataskyddsombud:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Tfn: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

2. De registrerade

Kunder och potentiella kunder

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Grund för upprätthållande av registret: Personuppgifter behandlas på grundval av ett registrerat kundförhållande.
Syfte med behandlingen av personuppgifter och med registret:
Personlig information behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande: Hantera kundrelationen och tillhandahålla information om våra tjänster.

4. Personuppgifter som lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:
Kontaktuppgifter
• Namn
• Adress
• E-post
• Telefonnummer

Kunduppgifter
• Information om köpta produkter/tjänster

I samband med betalningstransaktioner via e-handel lagrar Paytrail Oyj, som utför betalförmedlingstjänster och är betaltjänstleverantör, kundens IP-adress, betalningsmetod och betalningsdatum i sitt dataregister. Länk till Paytrails sekretesspolicy:https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och begäranden i registerärenden ska adresseras till:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas
Tel: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade kan begära rättelse av felaktig eller bristfällig information om hen.

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter

Den registrerade kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter om hen anser att personuppgifterna har behandlats i strid med lagen.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om det inte är nödvändigt att behandla uppgifterna. Vi behandlar raderingsbegäran, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller anger en giltig anledning till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att personuppgiftsansvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera den begärda informationen. Personuppgiftsansvarigen är skyldig att förvara bokföringsmaterial i enlighet med den period (10 år) som fastställs i bokföringslagen (kapitel 2, § 10). Därför kan bokföringsmaterial inte tas bort innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter rörande den registrerade endast baseras på samtycke och inte till exempel på grund av kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsombudet

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet avgörs.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om hen anser att vi bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga informationskällor

Kundinformation erhålls regelmässiga: från kunden själv när kundrelationen upprättas.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Informationen lämna i regel inte ut från Happowa Oy för marknadsföringsändamål.

8. Behandlingstid

I allmänhet behandlas personuppgifter så länge kundrelationen varar.

9. Personuppgiftsbiträden

Personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvariga och hens personal. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till tredje part, i vilket fall vi genom avtalsgarantier garanterar att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och även övrigt på ett lämpligt sätt.

10. Dataöverföring till länder utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss till bättre marknadsföring. Cookies är små bitar av information som vi samlar in när du surfar på vår webbplats. Cookies innehåller aldrig känsliga personuppgifter utan information om din webbläsares historik. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du också att vi använder cookies på webbplatsen. Om du vill kan du blockera användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Om du blockerar användningen av cookies i din webbläsare kommer din enhet inte att spåras när du besöker webbplatsen. Observera dock att blockering av användning av kakor också kan hindra dig från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Vi använder Facebooks och Sanoma Medias remarketingcookies och Google Analytic-tjänster på webbplatsen. Genom att acceptera användningen av cookies accepterar du att dessa företag kan behandla din information på sätt som är förenliga med GDPR.

Läs mer om

Sanoma Media remarketing
https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/

Google Analytics
https://policies.google.com/privacy?hl=fi