Leasing

Ett leasingavtal kan göras för en Spreader 30-syrapump, den nyaste och mest effektiva syrapumpen i Spreader-produktfamiljen. Spreader 30 lämpar sig utmärkt för fälthackar, och den har en effekt på upp till 30 liter i minuten. Den utrustning som ingår i avtalet är utöver pumpenheten även strömkabel, kopplingskabel och styrenhet.

Leasingavtalet tecknas för tre år, och när avtalsperioden är över kan man lösa in syrapumpen åt sig själv eller returnera den till Happowa. Avtalet kan även förlängas för maximalt två år, med ett år i taget. Avtalets pris är detsamma varje år , oberoende av vad som görs på maskinen. Utgifterna för en leasad syrapump går också att dra av som engångskostnader i beskattningen.

Kontinuitet och sinnesfrid med leasing

Ett leasingavtal har många fördelar. När skördesäsongen är över levererar man syrapumpen till Happowa för service och vinterförvaring. Samtidigt förnyas maskinens slitdelar och dess prestanda kontrolleras med testkörning och tester. Tack vare regelbunden service och omsorgsfull förvaring är maskinen alltid som ny.

Leasingavtalet garanterar att odlaren har en fungerande syrapump när foderberedningen ska inledas. Vid eventuellt maskinhaveri har Happowa alltid en reservmaskin för snabb leverans, och reparationerna görs enligt normala garantivillkor. Garantin är i sig förlängd och täcker hela den treåriga avtalsperioden.

Foderberedningen är på många gårdar årets mest hektiska tid, och då måste man kunna lita på maskinens funktionsduglighet. Som ägare till en leasad syrapump kan du alltid tryggt inleda foderskörden. En leasad syrapump är ett smart val även för entreprenörer.

Bekanta dig med priserna och skaffa din egen Leasing-syrapump här, eller ring och fråga mer! Vänligen observera att denna tjänst för närvarande endast är tillgänglig för kunder som bor i Finland.