Syrapumpleasing

Som leasingkund kan du använda Spreader-doseringspumpen i tre år till ett fast årspris. Avtalet omfattar bland annat regelbundet underhåll, utökad garanti och reservmaskinleverans vid pumpfel.

Ett leasingavtal garanterar att du alltid har en fungerande doseringspump till ditt förfogande under fodertillverkningsperioden. Vid eventuellt fel på enheten kan vi alltid hitta en ersättningsmaskin i ett snabbt schema, och reparationerna utförs i enlighet med de normala garantivillkoren. Garantin täcker hela den treåriga avtalsperioden.

Leasingavtalet tecknas för tre år, och då avtalsperioden är över är det möjligt att lösa in syrapumpen åt sig själv, eller returnera den till Happowa. Avtalet kan även förlängas för max två år, ett år i taget. Avtalets pris är varje år samma, oberoende av vad man gör åt maskinen. Utgifterna för en leasad syrapump går också att dra av som engångskostnader i beskattningen.

Leasingmöjligheten gäller för pumpmodeller Spreader 30, Spreader 15 och Spreader 6000.

Läs mer och hyr en doseringspump:

Leasingavtal