Syrapump för fälthack

Hapotin ajosilppuriin

Syrapump för en fälthack. Doseringssystemet i bilden innehåller en IBC-tank (1), Spreader-syrapump (2), munstycken till hack (3) och styrenhet till Spreader (4). 

Dosering ensileringsmedel med en fälthack

Den pumpeffekt som krävs för en fälthack är oftast omkring 10–30 l/min. Därför är Happowas Spreader 30 med ett maximalt flöde på 30 l/min oftast det bästa pumpalternativet för en fälthack. Spreader-syrapumparna har ett elektroniskt styrsys¬tem med exakt och enkel reglering och kontroll av flödesvolymen.

Paketet innehåller också ett styrrelä. Med hjälp av styrreläet kan Spreader-syrapumpen kopplas till arbetsmaskinens styrenhet, och då startar och stänger arbetsmaskinen pumpen, till exempel utifrån pickupens position.

Munstyckssatsen för hack innehåller två syrafasta punktstrålemunstycken. Munstyckena monteras i fälthackens kammare eller ovanpå fälthackens utkastarrör så att strålen med ensileringsmedel fördelas jämnt i fodermassan.

Rörströmning ur tanken till munstyckena ska förhindras med en antidroppventil, som monteras i slangen så nära munstyckena som möjligt.

Hittade du inte det du letade efter?


Kontakta oss