Siementen peittaaminen on ainoa tapa torjua siemenlevintäisiä kasvitauteja

Viljaa kasvatetaan moneen eri käyttötarkoitukseen, muun muassa rehu-, elintarvike- ja mallasviljaksi. Kaikessa viljanviljelyssä hyvälaatuisen sadon kulmakiviä ovat kuitenkin siementen korkea laatu ja oikein suoritettu peittaus, jolla torjutaan siemenlevintäisiä kasvitauteja. Sekä sertifioidut siemenet että tilan omat eli tos-siemenet peitataan ennen kylvöä, ja tos-siementen kohdalla peittauksen onnistuminen on erityisen tärkeää.

Yleinen virhekäsitys on, että peittauksella torjuttavia tauteja olisi vielä myöhemmässä vaiheessa mahdollista torjua kasvinsuojeluruiskutuksin, mutta tosiasiassa ruiskutus ei tehoa siemenlevintäisiin tauteihin eikä niiltä siis voi enää kylvövaiheen jälkeen suojautua. Peittaus onkin ikään kuin vakuutus, johon kannattaa sijoittaa: tutkimusten mukaan peittaukseen sijoitettu euro saadaan myöhemmin moninkertaisena takaisin.

Lisäpuhtia hivenaineista

Peittauksen yhteydessä voidaan parantaa siementen kasvuun lähdön edellytyksiä myös käyttämällä hivenpeittausainetta, johon on lisätty kasvin tarvitsemia hivenaineita, kuten mangaania. Tällöin puhutaan hivenainepeittauksesta, joka on Suomessakin suosiotaan kasvattava tapa käsitellä siemenviljaa. Kotimaisilla tiloilla tehdyt kokeet osoittavat, että hivenpeittaus kannattaa täälläkin: esimerkiksi mangaanipeittaus voi tuottaa merkittävän sadonlisän, kun jo peittausvaiheessa ehkäistään mahdollisia hivenainepuutoksia.

Näin onnistut peittauksessa

Onnistuneen peittaustuloksen kannalta on tärkeää lajitella ja puhdistaa siemenet huolella ennen peittausta. Näin peittausaineen teho tulee kunnolla hyödynnetyksi, sillä epäpuhtaudet ja roskat voivat heikentää peittaustehoa merkittävästi. Olennaista on myös annostelun tasaisuus: peittausaine on saatava osumaan jokaiseen jyvään. Peittausaine voidaan sekoittaa jyviin esimerkiksi ruuvin avulla, jolloin varmistetaan aineen tasainen levittyminen.

Usein suositellaan myös, että peittaus suoritetaan ennalta ja peittausaine jätetään imeytymään siemeniin joksikin aikaa ennen kylvöä. Kun peittaus on tehty hyvin, viljasatoa saadaan enemmän ja se on laadultaan parempaa, mikä näkyy viljelijälle myös paksumpana tilipussina.

Meidän tehtävänämme on auttaa sinua onnistumaan siemenviljan käsittelyssä. Helppokäyttöisen, tarkan ja toimintavarman nestepeittauslaitteemme avulla saavutat tasaisen peittaustuloksen, jonka ansiosta saat siemenistäsi paremman sadon.