TOS-siementen peittauksessa huomioitavaa

TOS-siementen peittaus

Kevätviljojen siemenistä on tällä hetkellä pulaa ja niiden hinnat ovat nousseet huolimatta siitä, että EU-komissio on antanut Suomelle erityisluvan alentaa sertifioituja siemeniä koskevia itävyysvaatimuksia. Tämä tarkoittaa monella tilalla sitä, että kevätkylvöjen osalta joudutaan turvautumaan tilan omiin siemeniin eli TOS-siemeniin, joiden kohdalla peittauksessa onnistuminen on kylvötuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Oikein suoritetun peittauksen avulla voit parantaa merkittävästi TOS-siementesi itävyyttä ja ehkäistä tehokkaasti tavallisimpia siemenlevintäisiä kasvitauteja.

Peittaus on TOS-siementen kohdalla kevään tärkein kunnostustoimenpide ennen kylvöjä. Tavanomaisenakin vuonna pelkällä peittauksella voidaan saavuttaa viiden prosentin itävyyshyöty. Siemeneksi aiotun erän lajittelulla voidaan puolestaan edistää kylvetyn kasvuston tasaisempaa taimettumista, minkä lisäksi lajittelun yhteydessä on mahdollista poistaa voimakkaan kasvitautitartunnan saaneet siemenet. Jo ennen peittausta ja lajittelua on tärkeää varmistaa siemeneksi aiotun erän itävyys. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun käytetään ylivuotista siementä. Itävyyskokeet on hyvä tehdä lähellä suunniteltua kylvöajankohtaa, sillä vanhojen siementen elinvoima voi heikentyä merkittävästi jo muutamassa kuukaudessa.

Peittaus edistää siementen orastumista ja satoisuutta, minkä lisäksi sen tarkoitus on suojata viljasatoa siemenlevintäisiltä kasvitaudeilta kuten verkkolaikulta, nokitaudeilta ja lehtilaikulta. Syysviljojen kohdalla peittauksella ehkäistään myös lumihometta. Myös sertifioidut siemenet kannattaa ehdottomasti peitata etenkin nyt, kun niitä koskevia itävyysvaatimuksia on jouduttu siemenkauppaa vaivaavan niukkuuden vuoksi höllentämään.

Happowan nestepeittain soveltuu kaikkien markkinoilla olevien nestemäisten peittausaineiden annosteluun. Peittaus on suositeltavaa suorittaa hyvissä ajoin ennen kylvöä. Jotta peittausaine pääsee sekoittumaan viljaan kunnolla, peittaukseen kannattaa käyttää vähintään kolmemetristä ruuvia. Peittaimen mukana toimitettavaan varustepakettiin sisältyy kattava suutinvalikoima, josta voit valita sopivan suuttimen käytössäsi olevan peittausaineen ja ruuvikuljettimen kapasiteetin mukaan. Kiertokokeen avulla varmistutaan vielä oikeasta annostelusta. Täsmävinkit suuttimen valintaan löydät peittainaiheiselta videolta: