Vi presenterar Happowa VP-fatpumpar

I videon presenterar Teemu Tapio från Happowa visuellt VP-fatsyrapumpar: olika modeller, tillbehör och pumpdrift.

VP-fatpumpen är en enkel syrapumpmodell som finns i tre modeller lämpliga för konserveringsbehållare av olika storlekar: VP30 för en 30 liters kanister, VP200 för en 200 liters fat och VP1000 för en 1000 liters IBC behållare. Driftsområdet för den pålitliga och tillförlitliga syrapumpen är 0–5 l/min, och det är ett perfekt alternativ för ensilering av foder eller krossad spannmål med små flödesmängden. På grund av sina goda syrabeständighetsegenskaper är fatpumpen särskilt lämplig för ensilering av spannmål, där propionsyrabaserade konserveringsmedel ofta används. Antingen en mekanisk flödesmätare eller en elektronisk Junior-styrenhet kan användas för att justera flödet.

Happowa erbjuder två färdiga produktpaket: VP-fatpumppaket för gnidkvarn eller exakthack och VP-fatpumppaket för en skördemaskin med pickup. Paketerna skiljer sig huvudsakligen åt när det gäller munstycksmodellen och deras leveransinnehåll granskas också i videon. Videon är textad på engelska och svenska.