Vår nya video handlar om mineralbetning och biologisk betning

I videon berättar Rami Lilja från Suomen Nestelannoite Oy om mineralbetning och biologisk betning och Teemu Tapio från Happowa går igenom hur Happowa-betningsmaskinen fungerar. Mineralbetning kan kombineras med konventionell kemisk betning, eller så kan kemisk betning ersättas med biologisk betning. Happowas vätskebetningsaggregat är lämplig för dosering av alla betningsmedel. Videon är textad på svenska!