Välj syrapump alltefter behov

Vi har två olika sorts syrapumpar i vårt utbud: membranpumpar och fatpumpar. Fördelen med en membranpump jämfört med fatpump är att vätskenivån i behållaren inte påverkar pumpens effekt. Å andra sidan är en fatpump en driftsäker och förmånlig lösning för små flödesmängder, och tack vare sin utmärkta syrabeständighet lämpar den sig särskilt väl för syrabehandling av spannmål.

Det viktigaste urvalskriteriet för en syrapump är den tilltänkta arbetsmaskinens skördekapacitet, som anges i ton per minut (t/min). Genom att multiplicera skördekapaciteten med önskad mängd ensileringsmedel får man den effekt som syrapumpen behöver klara av.

Formel: (x tn/min) * y l/tn = z l/min

I fråga om användarvänligheten är det bra att fundera på hur den pumpade volymen ska mätas. Det överlägset enklaste och mest exakta alternativet är en Spreader-syrapump med elektronisk flödesgivare som visar hur många liter som pumpats.

Effekt och precision med en Spreader-syrapump

Spreader är en effektiv membranpump med hög precision i doseringen. Spreader-syrapumparna har en elektronisk styrenhet som gör att doseringen kan justeras och kontrolleras exakt och enkelt. Den överskådliga och användarvänliga styrenheten har funktioner för kontroll av flödet i realtid och av den pumpade volymen. Styrenheten larmar om flödet i behållaren upphör, så att behållaren inte töms oförmärkt.

Tack vare snabbkoppling är maskinen lätt att serva och hantera. Slangarna och kablarna fås behändigt loss från kopplingarna så att pumpenheten lätt kan tas loss för vinterförvaring eller flytt till en annan skördemaskin.

En Spreader-syrapump kan även styras med en extern brytare, såsom en gränslägesbrytare som monteras på en självlastarvagn Brytaren stänger av syrapumpen när pickupen lyfts upp. På det viset behöver inte maskinföraren koncentrera sig på att styra syrapumpen. En annan ofta använd typ av tilläggsutrustning är ett styrrelä, med vilket syrapumpen kan kopplas till styrenheten i en fälthack.

Finns i tre olika modeller:

Spreader 4000: 1–6 l/min

Spreader 6000: 2–12 l/min

Spreader 30: 2–30 l/min

Med Easy ensilerar du fodret enkelt

Easy är en pålitlig och kraftfull syrapumpsmodell, där flödet justeras steglöst med en lättanvänd, elektronisk Junior-styrenhet. Exaktare uppföljning av flödesmängden kan vid behov göras med en separat flödesmätare.

Fördelen med en membranpump är att genomströmningen hålls stabil oberoende av vätskenivån i behållaren med konserveringsmedel.

Easy finns i två olika modeller:

Easy 4000: 1–6 l/min

Easy 6000: 2–12 l/min

Fatpump lämpar sig särskilt väl för syrakonservering av färskt spannmål

Happowas enkla och driftsäkra fatpumpar har en genomströmning på 0–5 l/min. En VP-fatpump är ett överlägset alternativ för ensilering av spannmål, eftersom den tål propionsyra utmärkt. För flödesjustering kan man antingen använda en mekanisk flödesmätare eller den elektroniska Junior-styrenheten.

Finns i tre modeller för konserveringsbehållare i olika storlekar.

VP30: 0–5 l/min, för 30 liters tank

VP200: 0–5 l/min, för 200 liters fat

VP1000: 0–5 l/min, för 1 000 liters IBC-container