Vinterparkering

Vinterparkeringen är en vinterförvaringstjänst för syrapumpar, vilken även inkluderar grundlig säsongservice av syrapumpen. I och med att syrapumpen direkt efter säsongen lämnas in för service och lämplig vinterförvaring, är den i skick igen på våren när den behövs.

Intresserad av tjänsten? Teckna ett Vinterparkeringsavtal för din syrapump här eller ring och fråga mer!