Tips för konservering av färskt spannmål

Lagring av färskt spannmål görs vanligtvis antingen lufttät som krossensilering eller som helkornsensilering. Krossensilering lämpar sig bäst om fuktinnehållet i det spannmål som ska skördas är cirka 30–40 procent. Vid lagring av torrare krossat spannmål än detta rekommenderas att man använder propionsyra. Helkornsensilering däremot lämpar sig bäst för ensilering av torr säd med en fukthalt på cirka 15–25 procent.

Krossensilering grundar sig på mjölksyrajäsning

Vid krossensilering tröskas spannmålet när det gulnat för optimala torrsubstansinnehåll och energi- och proteinvärden, varefter det krossas antingen direkt ute i fält eller på lagringsplatsen och sedan förseglas i en lufttät behållare. Krossensilering baserar sig på mjölksyrajäsning, och precis som med ensilering av vallfoder kan hållbarheten förbättras avsevärt med rätt typ av ensileringsmedel.

Vanligtvis tillförs ensileringsmedlet när säden krossas. Behovet av ensileringsmedel är vanligtvis cirka 3–5 l/t. Om fuktinnehållet i spannmålet är mindre än 30 procent, rekommenderas det att man använder propionsyra för konservering. Vid dosering av medlet är det viktigt med en jämn spridning – om ämnet inte sprids jämnt i spannmålet kan variationen i mängd vara stor, även om den genomsnittliga åtgången per ton foder är på rätt nivå.

En Happowa VP-fatpump är ett pålitligt alternativ för krossensilering. Doseringen kan göras med en elektronisk Junior-styrenhet eller flödet följas med en traditionell flödesmätare med glasrör. Nu finns även VP-fatpumppaketet designat för gnidkvarn som inkluderar en fatpump samt Junior-styrenhet, flödesmätare, droppstoppsventil, kopplingskabel, punktstrålemunstycken 2+2 st., slangar, y-förgrening och klämmar.

Ett jämnt doseringsresultat är A och O i helkornsensilering.

Vid helkornsensilering lagras kornen utan att krossas, och spannmålet tröskas så torrt som möjligt, med en fukthalt på cirka 15–25 procent. Tillväxten av mögel och skadliga bakterier i det skördade spannmålet kontrolleras med hjälp av ensileringsmedel. För ensilering används i allmänhet propionsyra, som är särskilt väl lämpat för detta ändamål.

Den korrekta dosen beror på spannmålets fukthalt. Vid konservering av helkorn måste särskild uppmärksamhet ägnas åt jämn dosering av konserveringsmedlet, eftersom medlet måste appliceras på ytan av varje korn. Ämnet måste också fördelas jämnt säden.

Också vid helkornsensilering är en VP-fatpump bäst lämpad för dosering av medlet. De finns i tre modeller avsedda för behållare av olika storlek. En VP-fatpump lämpar sig särskilt väl för dosering av propionsyra, och är en enkel och driftsäker pump.