Startgödsling hjälper potatisskörden att få fart

Extragödslingen av potatis påbörjas med gödsling vid sättningen. De näringsämnen som grödan behöver doseras precis intill knölarna som startgödsling, så att det kan tas upp den så snabbt som möjligt efter groning. Flytande gödselmedel är det enklaste sättet att uppnå en gynnsam näringsbalans.

Gödseltyp och mängd väljs utifrån markanalysprov. Till exempel har fosforgödsel som ges vid starten konstaterats påskynda potatisens tidiga utveckling, varefter fosforn bland annat avsevärt påverkar bildningen av stärkelse.

Gödslingen i samband med sättningen främjar näringsintag efter grodd och under grobarhetsfasen. Det är viktigt med rätt dosering. Rören och munstyckena i Happowas utrustning för grundgösling kan placeras på optimal längd från knölen. Med hjälp av inställning av anordningarna och en flödesmätare kan doseringen skötas exakt och effektivt.

Happowas utrustning passar olika typer av sättare och kan även användas för betning av potatisen i samband med sättning och sortering. Med betning av potatisen bekämpar man till exempel skördeskador som orsakas av filtsjuka/lackskorv på potatis.