Nycklarna till en framgångsrik foderkonservering

Tillverkningen av vallfoder är en långsiktig process. I det skede då fodret skördas och lagras har mycket arbete redan gjorts och tid och pengar investerats för en lyckad skörd. För att säkerställa att dessa investeringar inte går till spillo måste även skörden och konserveringen lyckas. Med tanke på utkomsterna inom lantbruk med djur är det rimligt att eftersträva en så stor skörd av högklassigt ensilage som möjligt på den tillgängliga åkerarealen.

Bättre foder med konserveringsmedel

Nyckeln till en framgångsrik foderskörd är högklassiga grödor, korrekt dosering av ensileringsmedel och pålitliga, driftsäkra maskiner som förebygger onödiga avbrott i skördekedjan. Syftet med ensileringsmedelt är att sänka pH i ensilaget så att jäsningen begränsas och nedbrytningen av viktiga näringsämnen avbryts.

Användning av ensileringsmedel säkerställer korrekt socker-, protein- och mjölksyrahalt i ensilaget samtidigt som det förhindrar tillväxten av dåliga jäsningssyror. Fördelarna med det välsmakande, hygieniska och högkvalitativa ensilaget återspeglas direkt i djurens välbefinnande och därmed också i mjölk- och köttproduktionen.

Välj rätt doseringssystem för din skördemaskin

Vid användning av konserveringsmedel är det viktigt att ämnet fördelas jämnt i fodermassan. Särskilt när frätande syror används är också arbetarsäkerheten avgörande. Vår uppgift är att förse dig med pålitlig och effektiv utrustning med vilken konserveringsmedlet kan doseras enkelt och säkert.

Hos oss hittar du doseringssystem för alla skördemaskiner. Under högsäsongen betjänar vi våra kunder dygnet runt vid fel och störningar. Vårt mål är att du ska uppnå bästa möjliga skörd på den areal du har tillgång till.

Bekanta dig med passande lösningar för olika skördemaskiner:

Syrapump för fälthack

Syrapump till självlastarvagn

Syrapump för exakthack

Syrapump för balpress