Starttilannoitus auttaa perunasadon kasvuun

Perunan lisälannoitus aloitetaan istutusvaiheessa suoritettavasta sijoituslannoituksesta. Starttilannoituksessa kasvin tarvitsemat ravinteet annostellaan aivan siemenen lähelle, jotta itävä siemen saisi ne käyttöönsä mahdollisimman nopeasti. Nestemäisillä lannoitteilla kasville suotuisan ravinnetasapainon saavuttaminen onnistuu helpoiten.

Lannoitteet ja määrät valitaan maanäyteanalyysien perusteella. Esimerkiksi starttina annetun fosforilannoituksen on todettu nopeuttavan perunan alkukehitystä, minkä jälkeen fosfori vaikuttaa merkittävästi muun muassa tärkkelyksen muodostumiseen.

Istutuksen yhteydessä tehtävä sijoituslannoitus edistää perunan itämisen jälkeistä ja taimettumisvaiheen aikaista ravinteiden saantia. Sijoituslannoituksessa on tärkeää oikea annostelu. Happowan starttilannoituslaitteistoon kuuluvat putket ja suuttimet voidaan sijoittaa optimaaliselle etäisyydelle mukulasta. Laitteiden säätöjen ja virtausmittarin avulla annostelu onnistuu tarkasti ja tehokkaasti.

Happowan starttilannoituslaitteisto soveltuu erityyppisiin istutuskoneisiin, ja sitä voidaan käyttää myös perunan peittaukseen istutuksen ja lajittelun yhteydessä. Perunan peittauksella torjutaan esimerkiksi perunaseitin aiheuttamia satovahinkoja.