Helppoa annostelua modernilla Spreader-hapottimella

Edistyksellinen hapottimen ohjain

Kuvassa käytössä Total-toiminto: Total-merkkivalo palaa ja näytöllä näkyy pumpatun säilöntäaineen määrä litroina.

Edistyksellinen hapottimen ohjain

Spreader-ohjain on nykyaikainen ratkaisu säilöntäaineen annostelun seurantaan ja hapottimen tehonsäätöön. Ohjaimessa on monta annostelua helpottavaa toimintoa, mutta ei mitään turhaa – ja siksi sitä on myös helppo käyttää. Tässä artikkelissa käymme läpi Spreader-ohjaimen toimintaa ja annamme vinkkejä, joiden avulla saat ohjaimestasi kaiken hyödyn irti.

Spreader-ohjain kytketään päälle päävirtakatkaisimesta (1). Kun laite käynnistyy, numeronäytöllä esitetään hapottimen virtausanturin pulssitiheyttä, virtaushälytyksen raja-arvoa ja virtaushälytyksen hystereesiarvoa merkkaavat asetusarvot, tässä järjestyksessä. Virtausanturin pulssitiheys kertoo pulssimäärän, jonka virtausanturi lähettää, kun litra nestettä on virrannut sen lävitse. Tehdasasetuksilla hälytysraja on 0,5 l/min, mikä tarkoittaa, että virtauksen laskiessa alle tämän tason, ohjain hälyttää summerin varoitusäänellä ja vilkuttamalla näytössä tekstiä FLO.

Hystereesitaso puolestaan määrittää, kuinka paljon virtauksen on noustava hälytysrajasta, jotta hälytys poistuu itsestään. Tehdasasetuksena hystereesitaso on 0,3 l/min. Mikäli hystereesin määrittämää virtauksen minimitasoa – tehdasasetuksilla siis arvoa 0,8 l/min – ei ylitetä kymmenen sekunnin kuluessa, ohjain sammuttaa pumpun automaattisesti.

Eri toimintojen avulla voit seurata virtausmäärää ja säilöntäaineen menekkiä

Käynnistyksen jälkeen ohjain siirtyy perustilaan ja on siis valmis käyttöön. Säilöntäaineen pumppaus aloitetaan painamalla Pump-painiketta (8), jota käytetään pumpun käynnistämiseen ja sammuttamiseen. Kun pumppu on päällä, numeronäytön (11) vieressä oleva Pump-merkkivalo (9) palaa punaisena. Hapottimen tehoa säädetään portaattomasti potentiometrillä eli säätönupilla (2). Myötäpäivään kääntämällä pumppausteho kasvaa, ja päinvastoin.

Flow-painikkeella (3) valitaan virtaustoiminto käyttöön, mikä tarkoittaa, että näytöllä näkyy säilöntäaineen todellinen virtausmäärä litroina minuutissa. Kun virtaustoiminto on käytössä, punainen merkkivalo palaa kohdassa Flow (12). Trip-painikkeella (4) puolestaan valitaan käyttöön Trip-määrälaskuri, joka on toinen ohjaimen kahdesta määrälaskurista. Tällä määrälaskurilla voidaan seurata säilöntäaineen kulutusta esimerkiksi kuormatasolla. Trip-mittarin ollessa käytössä Trip-merkkivalo (13) palaa ja näytöllä näkyvä luku kertoo pumpatun nesteen määrän litroina. Laskuri voidaan nollata painamalla Reset-painiketta (6) yhtäjaksoisesti kolmen sekunnin ajan.

Toinen tapa seurata pumpattua määrää on valita käyttöön Total-määrälaskuri (5), jota voidaan käyttää esimerkiksi säiliössä jäljellä olevan säilöntäainemäärän seurantaan. Koska Trip– ja Total-laskureita voidaan käyttää yhtä aikaa, seurantaa voidaan tehdä samanaikaisesti usealla eri tasolla – siis esimerkiksi kuorma- ja säiliökohtaisesti. Yleisesti ottaen Total-laskuri toimii samalla periaatteella kuin Trip-laskurikin.

Shift-painiketta (7) voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi järjestelmän tyhjentämiseen ilmasta. Shift– eli ryntäystoiminnon ollessa valittuna pumppu pyörii täydellä teholla, riippumatta tehon säädöstä tai rajakytkimen / ohjausreleen tilasta riippumatta.

Lisävarusteet tekevät osan työstä puolestasi

Lisävarusteiden avulla pumppu voidaan kytkeä automaattiohjaukseen, jolloin se käynnistyy ja sammuu esimerkiksi käytössä olevan korjuukoneen noukkimen asennon mukaan. Sinulle jää aikaa keskittyä ohjaamossa muihin asioihin, kun työkone huolehtii hapottimen päälle- ja poiskytkennästä. Lisävarusteina voidaan käyttää tilanteen mukaan mekaanista tai magneettista rajakytkintä tai ohjausrelettä.

Ohjausrelettä tarvitaan silloin, kun korjuukoneelta on saatavissa sähköinen signaali, jota voidaan käyttää hapottimen ohjaukseen – huomaathan kuitenkin, että hapottimen rajakytkinliittimeen ei saa koskaan syöttää jännitettä! Mekaaninen ja magneettinen rajakytkin tulevat kyseeseen silloin, kun tällaista signaalia ei ole saatavilla. Esimerkiksi noukkimelle asennettuna rajakytkin sammuttaa pumppauksen, kun noukin nostetaan ylös. Se, kannattaako automaattiohjaukseen käyttää mekaanista vai magneettirajakytkintä, riippuu pitkälti asennuskohteesta.

Ohjaimen merkkivaloista Cut-kohdassa (10) palaa valo silloin, kun rajakytkin tai ohjausrele katkaisee pumppauksen. Pumppauksen jälleen käynnistyessä Cut-merkkivalo sammuu ja pumppaus jatkuu senhetkisten säätöjen mukaisesti.

Ohjaimen tarkkuus palautuu kalibroimalla

Joskus pumpun varsinaisessa käytössä huomataan, etteivät ohjaimen virtausmäärälaskurit vastaa enää säilöntäaineen todellista kulutusta. Tällöin laitteelle voidaan suorittaa kalibrointi, mikä tarkoittaa tietyn nestemäärän pumppaamista järjestelmän lävitse ja uuden pulssitiheysarvon asettamista yksinkertaisen laskutoimituksen perusteella.

Kun ensin on tarkistettu laitteen nykyinen pulssitiheyden arvo ja nollattu Trip-laskuri, tunnettu nestemäärä – esimerkiksi 100 litraa – pumpataan järjestelmän lävitse. Määrän on hyvä olla riittävän suuri. Pumppauksen ajaksi Trip-laskuri asetetaan toimintaan, ja sen osoittamaa määrää verrataan todelliseen, pumpattuun nestemäärään.

Tämän jälkeen laskurin näyttämä määrä (litraa) jaetaan todellisella litramäärällä, ja saatu luku kerrotaan nykyisellä pulssitiheyden arvolla. Laskutoimituksen tuloksena saatu lukumäärä asetetaan uudeksi pulssitiheysarvoksi. Kun asetusarvoa on muutettu, Trip-laskurin osoittaman pumppausmäärän pitäisi vastata todellisuutta. Jos tarkistuksessa todetaan edelleen puutteita ohjaimen määrälaskurin tarkkuudessa, on kalibrointi suoritettava uudestaan.

Lisäohjeita kalibrointiin ja asetusarvojen muuttamiseen löydät hapottimesi ohjekirjasta!