1. Rekisterinpitäjä 

Happowa Oy  
Yhteystiedot: 
Kankaantie 563
62150 Rintakangas 
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas 
Puh: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi
 
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas 
Puh: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.
 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 
Yhteystiedot 
• nimi 
• osoite 
• sähköposti 
• puhelinnumero 
 
Asiakastiedot 
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 
 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 
Happowa Oy / Aino Holkkola
Kankaantie 563
62150 Rintakangas 
Puh: 0400304339
aino.holkkola(at)happowa.fi
 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  
 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. 
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Happowa Oy:n ulkopuolelle.  
 

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla teemme parempaa markkinointia. Evästeet ovat pieniä tiedonmurusia, joita keräämme selatessasi sivustoamme. Evästeet eivät koskaan sisällä arkaluontoisia henkilötietoja, vaan tietoa selaimesi historiasta. Kun selaat sivustoamme, hyväksyt myös sen, että käytämme sivuilla evästeitä. Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.